městské opevnění

1) Mlýnská věž se zbytky hradební zdi 2) Písečná brána s parkánovou zdí 3) Čertova věž s hradební a parkánovou zdí a zdí na levém břehu Ohře 4) úsek parkánové zdi za č.p. 116 a 117 v ul. B. Smetany 5) úsek hradební zdi mezi č.p. 128 a 131, mezi ul. B. Smetany a nám. B. Neumanna 6) úsek hradební zdi a parkánové zdi mezi č.p. 522 a 158, mezi nám. B. Neumanna a ul. Sládkova 7) úsek opevnění od č.p. 8 ve Šlikově ulici po ul. 26. dubna 8) JZ úsek opevnění, část za č.p. 24 v Dlouhé ulici a úsek za č.p. 615 až k č.p. 31 včetně obranné věže č.p. 526 9) západní úsek opevnění s rámovou brankou a hranolovou věží 10) zbytky městského opevnění s baštou vestavěné v č.p. 516, část při ulici Hradební pod č.p. 290 a část pod č.p. 256 mezi ulicemi Mlýnská a Křižovnická