městské opevnění

Městské opevnění probíhá na obvodu historického jádra města, s výjimkou severní, k Labi přiléhající strany, kde hradby v 19. století zanikly v souvislosti s výstavbou železnice. Fortifikační systém byl tvořen hlavní hradbou s věžemi, parkánovou hradbou s baštami, příkopem a patrně také vnějším valem. V severozápadním rohu je průběh hradeb přerušen areálem zámku a pivovaru (dříve hrad vystavěný na troskách dominikánského kláštera). Do města se vstupovalo čtyřmi branami - Kouřimskou na jihu, Horskou na východě, Labskou na severozápadě (směrem na most) a Pražskou na západě (dnes součást areálu zámku). Předmětem ochrany je hlavní hradba, parkán s parkánovou hradbou, příkop a k tomu náležející pozemky.