městské opevnění

Hradební a parkánové zdi včetně objektů na nich (převážně zrekonstruovaných pro nové účely) lemují historické jádro a vymezují tak i jeho hranici. Domy (značené čísly popisnými) vznikly rekonstrukcí bašt nebo byly vestavěny mezi zdi do parkánu. Historikové spojují vznik opevnění s polovinou 15. století, s podstatnějšími úpravami v 1. polovině 17. století.