městské opevnění se Zelenou bránou

Nesouvisle zachovaný soubor úseků městského opevnění, zahrnující hradební zdi, části zemního valu a příkopů, městskou bránu s předbraním a další stavební prvky.