městský dům

Budova členěna částečně rizality, pásovou bosáží, lisénami a pilastry. Hlavní severní křídlo s antikizujícím portálem s 9 okenními osami: z toho fasáda 7 okenních os - upraveno v 2. pol. 19. stol. 13 okenních os východního křídla členěna pásovou bosáží, lisénami, rizality. Členění fasády lisénami, pásovou bosáží. Jižní křídlo 8 okenních os. Dvě pavlače na dvorku - pavlač z východního křídla na krakorcích, pavlač jižního křídla zděna do traverz (I profily), fasáda západního křídla - historizující, členěna v prvním podlaží nad průjezdem kompozitními pilastry u oken a rizalit toskánskými pilastry. Budova podsklepena. Exteriér: Křídla předních průčelí: Pásová bosáž, lisény. Severní křídlo hlavního průjezdu: 2. podlaží rámováno antikizujícími pseudokorintskými a toskánskými pilastry. Pavlače: přístupny ze dvorku. Pavlač východního na krakorcích, segmentové klenební oblouky, zábradlí s monogramy, meandr: východní křídlo. Pavlač jižního křídla na traverzách, antikizující, motiv meandru na zábradlí, antikizujícími sloupy patky s piedestaly, žlábkování na dřících. Dlažba průjezdu a dvorku původní - kamenné dlaždice. Interiér: Sklepy: pod severním, východním a jižním křídlem.