městský dům

Městský objekt čp. 69 se nachází na náměstí Svobody v řadové zástavbě, orientovaný průčelní okapovou stranou k místní komunikaci, k jihovýchodní straně. Zděná patrová budova je vystavěná na obdélníkovém půdorysu. Mírně vyrovnávající podezdívkový sokl, trnož, je oddělen od zvýšeného přízemí oblou římsou. Přízemí od 1. NP je odděleno pásovou, kordonovou římsou s jemnou profilací. Krov mírně zkosené sedlové střechy je krytý eternitovými šablonami tmavě červené barvy, krytina je uchycena na bedněném krovu. Do dvora je ve střeše umístěný menší obdélníkový vikýř. V průčelí domu je v přízemí osově umístěn hlavní vchod do objektu, vlevo od vstupu byla již od r. 1889 umístěna lékárna přístupná samostatným vchodem, od vchodu je vsazeno obdélné okno zdobené leptaným sklem. Vstupy do domu s předsazenými kamennými stupni. Dřevěná kaslíková okna v přízemí a v 1. NP jsou osově souměrná, identicky dělená, obdélného tvaru s vrchní vodorovnou příčlí. Nad hlavním vstupem do objektu je na subtilních kovových konzolích vynesen balkón přístupný z patra dřevěnými, částečně prosklenými dveřmi s vrchním obdélným nadsvětlíkem. Zábradlí balkónu se zdobnými litinovými články. Poslední úprava domu s výraznými rysy novorenesanční architektury, která je doplněná bohatou štukovou výzdobou. Okna v přízemí jsou orámována profilovanými šambránami, nad nimi návojové přímé římsy vynesené na menších konzolích. Okna v patře jsou zdobena postranními pilastry s kanelováním, které jsou ukončeny volutovými hlavicemi, nad nimi nadokenní segmentové římsy s profilací. Pod okny v patře obdélné parapetní výplně se zvířecí a rostlinnou tematikou. Fasáda objektu s průběžnou pásovou rustikou. Hlavní, korunová římsa předsazená, vynesená na zdobných konzolkách, pod nimi zdobení zubořezem. Fasáda domu ve světlém okru, zdobné prvky v povrchovém bílém nátěru. Dům je částečně podsklepen, sklep je valeně sklenut a přístupný z průchozí chodby, která vede do dvorní části, po pravé straně chodby umístěno kamenné schodiště do patra. Dveře v interiéru dřevěné, zdobené kazetami a osazené v širokých dřevěných zárubních. Chodby s původní keramickou dlažbou s rostlinnými geometrickými motivy. Výstupní rameno schodiště v 1. NP odděleno od podesty dochovanou dřevěnou dvoukřídlou mříží. Obytné místnosti se vyznačují výraznými fabiony, podlahy jsou dřevěné s převažujícími parketovými dekorativními vzory. Obytný pokoj (dnes ložnice) s původní stropní výmalbou putti v kruhových terčích, po obvodu stropu místnosti malované antikizující motivy.