městský dům

Starý dům koželuha byl přistavěn z vnější strany k hradbám a k Jaroměřické bráně, zrušené r. 1846. Jednotraktový přízemní dům je zděný z pálených cihel a částečně z vepřovic. Dům má novou fasádu ve z jemnozrnné omítky ve žluté barvě. Je obehnán vysokým soklem z pískovcového obkladu, který je ve spodní části překryt maltou. Štítová stěna domu má tři původní okenní otvory a ve štítu dřevěné bednění, které kryje přesahující střecha. Pod ní je umístěn vodorovný dřevěný žebřík na rukodělné zpracování kůží. Štítová stěna na opačné straně domu sousedí s hradbou a profil zdiva je na ní patrný (tato část hradby byla rekonstruována), kam zdivo nedosahuj, je štít překryt omítkou stejné barvy jako na zbytku fasády. Na vstupní stěně, obrácené do Olomoucké ulice, jsou tři okenní osy s pravoúhlými okny s profilovanými parapety a vchod se segmentovým záklenkem, ke kterému vede z chodníku pět pískovcových schodů. Za dveřmi se vstupuje do chodby, kde vedou dřevěné schody na půdu a dveře do místností.