městský dům

Zděný omítaný čtyřpodlažní řadový dům o pěti okenních osách, průčelí do náměstí je zakončeno vysokým volutovým štítem. V ose průčelí ve 2. a 3. patře zděný arkýř, v 1. patře průběžný balkon přes celou šířku průčelí s krásnou kovanou mříží. Fasáda domu je eklekticko - secesní. Průčelí domu v přízemí novodobě upraveno pro samoobsluhu společně s přízemím domu čp. 205.