městský dům

Řadový dvoupatrový dům se dvěma úzkým křídly po stranách dvora. Fasáda o čtyřech osách, dělená římsami, je mezi pilastrovými suprafenestrami oken 1. p. a rustikou ve 2. p. vyplněna profilovanými zrcadly a na nároží bosovaná. Nad profilovanou římsou s konsolami ukončuje průčelí balustrová atika. V krajní ose přízemí je situován vstup s dřevěnými výplňovými dveřmi, další dva vstupy po stranách novodobého výkladce zachovávají rozmístění z poslední přestavby v r. 1895. Dům je podsklepen gotickým sklepem s barokní valenou klenbou pod předním traktem domu a malým barokním sklípkem za ním. Přístupová chodba je klenuta segmentem. Dispozice přízemí rozdělují hloubkové trakty na vstupní chodbu vedoucí po straně ke schodišti a dvě nestejně široké místnosti po stranách, které klene valená klenba s výsečemi. Vstupní chodba probíhá v délce tři a půl pole valené klenby (pozůstatek šesti barokních křížových polí), stěny zdobí pilastry s pásovými hlavicemi. V místech schodiště se chodba lomí a prochází kolem gotické komory, dochované v jádru přestavěného domu, až ke dvoru se dvěma jednotraktovými křídly. V dispozici pater, která se navzájem mění umístěním příček, zůstala tato čtvercová gotická komora (v barokním zdivu) zachována. A zhruba v jejich rozměrech vznikla i půdní vestavba.