městský dům

Dům s lékárnou čp. 33 a soubor 7 věcí mobiliáře "Lékárny pod Vyšehradem", jmenovitě: - REPOZITORIA (skříně a obložení po 3 stranách prostoru lékárny - mramor, dřevo, sklo, vitraje), celk. v. 2,34m - ZÁVĚTŘÍ (součást celkového obložení, spolu se 2 okny výkladních skříní, materiály: dřevo, kov, sklo) - TÁRA (šířková, na 2 úseky, součástí vitrína, stojí na kulovitých nožkách, mahagon) - TABURETY (4ks, dřevo, potah kůže) - PAMĚTNÍ DESKA (dedikace rodičům majitele, mramor, zlacené písmo) - STOJATKY PORCELÁNOVÉ (7 a 2 ks) a SKLENĚNÉ (3 a 2 ks) - lékovky - HESLO V KANCELÁŘI (dar rodičů majiteli, olej na plátně) Historie a popis: Objekt byl jako neoklasicistní dům s lékárnou, postaven dle plánů architekta Ladislava Kuřáka v roce 1933 a to na místě zbořeného barokního domu. Stavbu pro lékárníka Čeňka Řeháka realizovala firma V. Nekvasil. Dílčí úpravy proběhly v roce 1971. Zařízení lékárny v přízemí tvoří ucelený soubor vybavení lékárny ze 30. let 20.století (nábytek mobiliáře i dřevěné části interiéru - obložení, dveře, výkladce) byly vytvořeny podle jednotné koncepce v l. 1933 -1934 pražskou firmou Miroslava nejtka. Nedílnou součástí interiéru jsou i keramické obklady stěn s reliéfy postav (firma RAKO). Popis: Řadový, převážně dvoupatrový dům je situován na pohledově exponovaném místě při souběhu ulic Vratislavovy a Libušiny na zhruba trojúhelném parcele. uliční půdorysná linie je mírně zaoblená. Objekt je ve výrazném terénním svahu při patě vyšehradské skály. Mezi hlavní budovou, přízemním uličním křídlem a vyšehradským masivem je drobný dvorek. Hlavní uliční průčelí je v levé sedmiosé části v plném rozsahu dvoupatrové. Uprostřed předstupuje mělký pětiosý rizalit. Nad rustikovaným přízemím je průběžná hranolová římsa. Okenní a vstupní otvory mají segmentové a půlkruhové záklenky, v horních částech s kalsicizujícími paprskovitými mřížemi. Nad vstupem do oficíny (prostoru lékárny) s edikulou s představenými polosloupy je v klenáku reliéfu lékárenský znak, v klenáku hlavního portálu je monogram ČR a letopočet 1934, v dalších klenácích portrétní busty, snad i s portrétními rysy rodiny stavebníků domu. Vrata hlavního průjezdu jsou dvoukřídlá, s nadsvětlíkem. Dvorní průčelí s předstupujícím schodiš´tovým rizalitem nemá výraznější architektonické členění. dům je částečně podsklepen. Hlavní schodiště je situováno v zadním traktu zhruba uprostřed dispozice, se dvěma přímými rameny, na podestách s náběhem na půlkruhové otáčení. Kovové tyčkové zábradlí s dřevěným madlem se zarážkami. dochovány jsou původní kovářské prvky - dveře do bytů a částečně i vnitřní dveře v bytech. Dveře v přízemí ze schodiště do lékárny mají půlkruhový nadsvětlík s mříží. Ústřední místnost, tzv. oficína je přístupná přímo z ulice. Její interiér je pojat velmi reprezentativně, dřevěné obložení včetně vstupního závětří s přilehlými okny výkladních skříní tvoří jednotnou součást s dalším vybavením a mobiliárním zařízením lékárny. Nad repozitorii jsou stěny a strop obloženy keramickými glazovanými obklady v pastelových barvách. Na Z a V stěně jsou umístěny dva shodné figurální reliéfy s mytologickým motivem. Nad vstupem do zázemí je osazena pamětní deska. Z oficíny jsou přístupné další dva prostory zázemí lékárny (kacelář majitele s nápisem "kancelář šéfa" a lékárnická laboratoř.