městský dům

Řadový dvoupatrový městský dům na šířkové parcele nepravidelného tvaru lichoběžníka, situované do roku mezi hradby a bránu do zámku. Hlavní fasáda se starorůžovým nátěrem je do Zámecké ulice obrácena čtyřmi okenními osami. Architektonické detaily mají bílou barvu. Přízemí člení pásová rustika, na kterou navazuje jednoduchá hranolová kordonová římsa. Ve třech osách jsou ve shodných šambránách s plochými šambránami a pětiúhlým klenákem ve vrcholu osazena pravoúhlá šestitabulková okna. Ve třetí ose zleva jsou ve shodně pojednaném ostění zasazeny dvoukřídlé hnědě natřené dřevěné dveře – patrně ze 2. poloviny 19. století – s klapačkou členěnou kanelurou a diagonálními pásky a křídly rozdělenými vždy na tři kanelovaná zrcadla, horní a spodní shodně s motivem štítu a střední s motivem kruhu, který má uprostřed zasazena madla s kruhovým terčem a olivovou úchytkou. Okna prvního i druhého patra jsou shodná, šestitabulková, osazená do plochých šambrán s malým pětiúhelníkovým klenákem nahoře uprostřed. Shora oplechované parapety mají hranolový profil. Okna jsou doplněna suprafenestrami – dvě střední osy trojúhelnými, krajní osy přímými. Okna atikového patra odpovídají členěním i rámováním předchozím a jsou osazena jen ve dvou středních osách, krajní jsou zaslepena. Fasádu zdobí pozdně gotická výmalba, odhalená analyticky v „okénkách“ mezi okny druhého patra – motivy ukazují iluzivní zasklení oken kulatými čočkami v olověných rámech. V centru pak část šachovnicovaného erbu, který flankují postavy měšťana a měšťanky v dobových oděvech. Fasádu završuje bohatě profilovaná korunní římsa, krytá shora prejzami a trojúhelně zalomený nízký štít, nesený na krajích krátkými pilastry s římsovými hlavicemi a nesoucí ve vrcholu a nad pilastry vázy. Zadní čelo domu je na parcele umístěno mírně diagonálně, takže je široké, čtyřosé. Zadní stěnu domu tvoří bývalá městská hradba (viz popis evidenční karty nemovité kulturní památky 8/2005, Václavík, Šeda – hradby, úsek č. 17). Je omítnuto omítkou starorůžové barvy. V krajních osách jsou hladce osazena šestitabulková ven otvíravá okna. Střední osy zabírají v patrech dřevěné pavláčky, nadkryté pod korunní římsou pultovou stříškou s prejzami na dřevěných krakorcích. Pavláčky jsou umístěny na dřevěných krakorcích a vpravo na zděném soklu, který je přizděn přes celou výšku přízemí. Jejich plochu zpřístupňují pravoúhlé otvory dveří ve druhé ose a za dřevěným laťováním zábradlím je patrná i třetí osa se zapuštěnými pravoúhlými okny. Střecha sedlová s hřebenem kolmým na průčelí, krytá pálenými taškami, krovní konstrukce vaznicová, z části využita pro půdní vestavbu. Dvorek zatravněn.