městský dům

Dům čp. 7 je patrový řadový měšťanský dům s podloubím, situovaný na východní straně náměstí. Přízemí má hladkou fasádu prolomenou dvěma půlkruhovými oblouky loubí. Ke střednímu pilíři je přiložen půlvalcový dřík sloupu s jednoduchou kalichovitou hlavicí (patrně noha zaniklého pilíře). Krajní pilíře zdobí plochá bosáž. Římsou neoddělené patro má hladkou fasádu členěné jen průběžnou parapetní římsou a na pravé straně výrazně předstupujícím pilastrem. Patro prolamují čtyři okna dělená do "T" lemována pásovými šambránami. Nad polosloupem je umístěná půlkruhově zaklenutá nika, do níž je vložena alegorická antikizující socha (ženská figura). V podélně orientované sedlové střeše kryté bobrovkami jsou dva vikýře typu "volské oko". V pravé části plochostropého průjezdu je půlelipticky zaklenutý vjezd do průjezdu z novodobými dveřmi, v levé části je umístěn novodobý jäckelový výkladec. Parter podloubí je obložený modrým kachlíkovým obkladem. Novodobé dvorní přístavby - přízemní i patrové - s plochými střechami zabírají podstatnou část dvora. Předmětem ochrany je dům a vymezený pozemek.