městský dům

Dům je situován severně od náměstí, na nároží ulic Karlovarské a Obránců míru. Přízemní, nárožní, poměrně rozložitý dům, s průčelím obráceným do Karlovarské ulice. Fasády jsou nověji upraveny. Průčelí o pěti okenních osách, přibližně uprostřed situován obdélný vchod v kamenném ostění s nadsvětlíkem. Okna obdélná, dvoukřídlá, v šambránách. Jižní štítové průčelí má v podkroví tři okna stejného typu uprostřed a po stranách po jednom menším okně. V přízemí tři okna stejného typu. Vrchol štítu zakryt eternitovými šablonami. Severní štít zčásti bedněný, bez okenních otvorů. Střecha sedlová, masivní, krytá eternitovými šablonami.