městský dům

Dva gotické domy, přestavěné v období vrcholného baroka do jednoho objektu. V roce 1891 novobarokní fasáda s přestavbou od A. Jenšovského a J. Zábranského, 1924 nastavěna dvě patra v rondokubistickém stylu od V. Kopeckého a A. Gabriela. Dvoukřídlý objekt s přístavbou a přízemními budovami ve dvoře. Hlavní objekt má devítiosou čtyřpatrovou uliční fasádu, původní bohatá novobarokní část fasády se štukovou výzdobou a výrazným prvkem sloupu s alegorickým géniem s vlající šálou. Vstupní portál barokního tvarosloví s kopií vrat s cínovanými detaily pobití, krabicovým zámkem a dekorativní mříží nadsvětlíku. Nástavba dvou pater ve stylu rondokubismu s okenními šambránami a konzolovou hlavní římsou. Okna dřevěná dvojitá s nadsvětlíkem, shodná v celém domě. Průjezd s výsečovou lunetovou klenbou. Ve dvoře hrázděný přízemní objekt kočárové kolny z roku 1891 s provozními vraty a dekorativními trámy. Navazují další dvorní objekty přízemní s podkrovím) a severní dvorní křídlo (dvoupatrové a vyšší) - vše s četnými novodobými upravami. Mezi hlavní budovou a hrázděnou kolnou je nová přízemní přístavba (provozní zázemí). V interiéru hlavního objektu trojkřídlé prosklené dveře s leptanými skly z průjezdu na hlavní schodiště, na podestách schodiště teracová dlažba s meandrem, na druhé podestě nika včetně dochovaného soklu pro chybějící sochu. Původní dvoukřídlé dveře s nadsvětlíky, zbytky leptaných skel v oknech.