městský dům

Nárožní dům čp. 83 (ul. U Tanku / ul. Legionářská) je postavený na obdélníkovém půdorysu s delší osou orientovanou ve směru V-Z. Na východní straně přiléhá k domu zahrada, výrazně protažená severním směrem, jejíž součástí je i malá kaple. Obytný dům je patrový, částečně podsklepený a ukončený valbovou střechou. Má velmi bohatou eklektickou fasádu s původními okny a vstupními dveřmi. Přízemí nad hladkým soklem je bosováno, patro členěno pilastry s iónskými hlavicemi, nad okny se střídají segmentové a trojúhelníkové frontony. Nároží domu v patře zdobí nika se sochou Adama z Veleslavína a nad ní je umístěna kartuše s datací 1898. V přízemí domu byla původně umístěna knihtiskárna, dnes zde jsou - stejně jako v patře - obytné prostory. Centrální šestibokou kapli kryje nízká jehlancová střecha s prejzovou krytinou. Stěny kaple prolamují dva lomené okenní otvory kryté okenicemi (další dva otvory jsou druhotně zazděné), stejný lomený tvar má i vstup. Vnitřní prostor kaple je klenutý. Alegorická socha Labe zhotovená z pískovce stojí v zahradě. Předmětem ochrany je dům čp. 83, kaple, socha Labe a pozemky vymezeného areálu.