městský dům - Portmoneum

Přízemní volně stojící dům o pěti okenních osách do ulice. V prostřední ose je pravoúhlé ploché ostění dveří. Ostaní osy mají osazena čtyřtabulková okna v plochých štukových ostěních. Hladká fasáda šedé barvy je doplněna tmavějším soklem a bílými ostěními. Korunní římsa je jednoduchá, prohnutá. Horní a boční okraje fasády zvýrazňují lizény. Sedlová střecha, orientovaná hřebenem souběžně s průčelím, krytá vláknocementovou šablonou, má ve štítech po dvou oknech. Krovní konstruhce vaznicová, s ležatou stolicí. Podkroví je zatepleno a vznikla zde půdní vestavba. Na levou hranu domu navazuje zeď se segmentově zaklenutým průjezdem do dvora. Dvorek je zatravněn a částečně pokryt dlažbou. Do dvorního průčelí vystupuje ze střechy vikýř s polokruhově zaklenutým oknem (ostětluje schodiště na půdu). INT: Dům na obdélném půdorysu je rozdělen hloubkově orientovanou chodbbou na dvě poloviny. Chodba je klenuta segmentově valeně, navazuje pas a za ním širší prostor s plackou,ze kterého se vystupuje vpravo na schodiště na půdu, klenuté segmentově a nad podestou plackou. Vlevo chodba pokračuje další plackovou klenbou. Ostatní místnosti mají ploché stropy. Z chodby se vpravo sestupuje schodištěm do sklepa o jedné příčně položené prostoře, klenuté z kamene valeně, s velkými kamennými dlaždicemi na podlaze. V čele domu je vlevo i vpravo od chodby vždy jedna prostora. Za levou místností jsou zařazeny další dvě, při dvorním průčelí, vyzdobené malbami Josefa Váchala. Malby Josefa Váchala: Technika maleb – olej i tempera, přelakováno. Levá místnost (kompozice jak následují za dveřmi vlevo a dále dokola): Krajinný motiv – pohled do údolí řeky Soča, Anděl strážný, Alegorie vzduchu a ohně, Ornamentální kompozice tropického pralesa + signatura: Fecit Josef Váchal 7 – 14. VIII. MCMXX Alegorie vody, země, Romantický sen venkovského mladíka, Večer na šibeničním vrchu, Josef Váchal jako krysař rozmluvá se strašidly a zvířátky, Střed stropu – kruh se symolem nekonečna, dále je na stropě rej skřetů, strašidel a duchů. Pravá místnost (za dveřmi vlevo a dokola): Adam a Eva, Pax vobiscum (Mír s vámi), Anděl posledního soudu a peklo, Poslední věci člověka, Stigmatizace sv. Františka, Meditace o tajných společnostech, Mystická úvaha o Ukřižování, Meditace o Panně Marii, orfistická fuga ve stylu F. Kupky, Muzicírující andílci, Úvaha o božském principu v křesťanství a orientálních náboženstvích, Nebeská idyla, Zpěv vznešeného, na stopě je abstraktní kubistická kompozice a nade dveřmi ďábelské pokušení sv. Antonína.