městský dům se zbytkem Mýtské brány

Zděný dvoupatrový dům při vnitřní městské Mýtské bráně. Přední část tvoří měšťanský dům, na něj navazuje sál divadla s provozním zázemím.