městský dům U rytířů

Jednopatrový řadový dům s nízkou atikou (ne původní). Průčelí je tříosé. Povrch fasády tvoří sochařsky opracovaný pískovec. Přístup do klenutého podloubí umožňují dvě arkády podloubí prolamující průčelí v přízemní partii. Arkády otvírající se do podloubí spočívají na sloupech zdobených stylizovaným renesančním ornamentem (palmeta). Podloubí je sklenuto křížovou klenbou bez žeber. Okna v patře jsou bohatě kamenicky vyzdobena. Jsou rámována kanelovými pilastry, dekorované okenní římsy zdobí vegetabilní ornamenty. Velmi bohatě zdobené jsou suprafenestry skládající se z kladí se zoomorfními motivy a mohutné profilované (m. j. vejcovec, listovec) nadokenní římsy na níž spočívají mělké niky s figurální výzdobou (muž s tělem zakončeným dvěma ocasy, gryf, meluzína). Dekorativní složku doplňují čtyři postavy umístěné mezi okny (mezi nimi i dva rytíři) a čtyři samostatné hlavy nad nimi. Atika nad korunní římsou obsahující tři okna krytá žaluziemi je empírová.