městský dům Zlatá hvězda

Štítově orientovaný dům s podloubím je situovaný ve významné nárožní poloze (ukončuje od jihu východní frontu náměstí). Štítové průčelí se otevírá jediným širokým obloukem loubí, s cvikly zdobenými pásovou bosáží. Patro člení tři dvoukřídlá šestitabulková okna lemovaná jednoduchou šambránou. Průčelí vrcholí konkávně-konvexně tvarovaným křídlovým štítem, členěným pilastry a segmentovým nástavcem s čučkem. Na nároží je v kartuši domovní znak - zlatá hvězda na modrém poli. Boční průčelí prolamuje šest oblouků loubí; fasáda mezi oblouky je pokrytá pásovou bosáží. Okna v patře jsou lemována jednoduchou šambránou, na rozdíl od štítové fasády však mají rovné nadokenní římsy. Sedlovou střechu pokrývají bobrovky. Zadní dvoupatrové křídlo má hladkou fasádu členěnou pravidelnými výřezy ven otevíravých šestitabulkových oken (v přízemí výkladců) a pásovými podokenními římsami. V přízemí je jeden výkladec do obchodu půlkruhově završený. Sedlová střecha je vzhledem k uličnímu průčelí podélně orientovaná, krytá keramickými taškami. Předmětem ochrany je dům a vymezený pozemek.