městský dům zv. Červený

Jádro ohrazeného areálu tvoří zděný patrový dům obdélného půdorysu. V přízemí je omítka s bílým nátěrem, v patře s cihlově červeným nátěrem. Průčelí jsou členěna soklem, předstupujícími podélnými pásy v přízemí, profilovanou patrovou římsou a profilovanou hlavní římsou se zubořezem. Obdélná okna jsou v přízemí bez šambrán, v patře s profilovanými šambránami s ušima, s parapetní římsou na konzolkách a s frontonem zakončeným segmentovým obloukem. Hlavní průčelí otočené do ulice má v patře balkon se zdobným balustrovým zábradlím a prosklennou stříškou. Průčelí ve střední části vrcholí atikou. Střecha je valbová s vysokým sklonem. Vlevo od domu stojí dvě kolny: 1. zděná kolna blíže domu s hladkou omítkou a žlutým nátěrem vrcholí sedlovou střechu krytou šindelem. 2. kolna je obdobná s předchozí, pouze o něco větší a předstupující. Vpravo od domu stojí garáž, která byla přestavěna z původní historické budovy. Mezi garáží a obytným domem je tzv. zimní zahrada, za domem ve svahu letní zahrada. Brána je tvořena pilíři, nahozenými hladkou červenou omítkou, vrata i vrátka jsou kovová. Kovové oplocení mezi pilíři směrem ke garáži přechází v plnou zeď s hladkou omítkou se žlutým nátěrem. Předmětem ochrany je dům čp. 190 na vymezeném pozemku.