meterologický altánek

Kruhový, tzv. meteorologický altánek. Kónické profilované pilíře altánku spočívající na zvnějšku půlkruhových soklech, nesou kruhovou stupňovitou desku s plechovou baldachýnovou střechou.