Michnovský letohrádek

Bývalý Michnovský letohrádek (casino). Renesanční dům přestavěný v raném baroku na letohrádek, upravený klasicistně a okolo pol. 19. století, kdy došlo k úpravě, při níž zmizela střední vystupující část domu a nepochybně tehdy byly znovu přeřešeny fasády. Z této úpravy pochází dnešní hl. schodiště. Teprve r. 1935 dům získal dnešní popisné číslo, novodobě byl objekt adaptován r. 1958, v r. 1981 byl obnoven pův. záp. vstup, a r. 1995, kdy bylo přízemí i patro upraveno pro provoz restaurace. Patrový dům obdélného půdorysu volně stojící mezi staršími ohradními zdmi. Mělce členěné hl. průčelí obráceno směrem k řece, v přízemí čtyřosé, v patře pětiosé, přičemž okenní osy na sebe zcela nenavazují. Přízemí odděleno pásovou kordonovou římsou, hl. vstup ve 2. ose zleva opatřen kamenným pravoúhlým portálem s nadsvětlíkem. V patře nároží a trojosý střední úsek rámovány mělce bosovanými lisenami. Okna se stuhovými šambránami a pravoúhle řešenými parapetními zazdívkami. Nad profilovanou korunní římsu vystupuje zvalbená střecha. Obdobně jsou řešena i ostatní průčelí.