Míčovna

Trojkřídlá hl. budova s malým dvorkem + lichoběžná trojkřídla budova s dvorem na východ od hl. budovy Fasáda do Jilské ul.: pásování, kordonová římsa se štukovým pásem. nároží s plochými liseny, portál se 4 schůdky do dvorku (v nadsvětlíku dřevěná dekorativní mříž, prolomen v snad gotické ohradní zdi), okna shodná na všech uličních dvouosých průčelí, stejně velká, olištované šambrány, přímá nadokení římsa Fasáda do Vejvodovy ul.: pásování, dvakrát zalomená, kordonová římsa se štukovým pásem pročleněným vpadlými poli, segmentový portál s raně klasicistními vraty s pálkami (1787), okna řešena obdobně, dvě osy se sdruženými okny Dvorní fasády hl. budovy pavlačové, pozdně barokní. Pavlače vyneseny pasy na volutových konzolách, cvikly pokrývají maskarony a vykrajované obrazce; čtyřosé příčné křídlo (na 1. ose zleva půlkruhové kamenné portálky s klenáky), fasáda vpravo v úrovni 1.p. v nice datum 1774, socha sv. Jana Nepomuckého chybí Dvorní fasády vedlejší budovy pavlače, pozdně klasicistní zábradlí