minové chodby v Čechových a Smetanových sadech

Minové (naslouchací) chodby jsou vybudovány podle jednotného schematu v předpolí JZ fronty bastionového opevnění. Jsou vedeny pod povrchem plochy koliště (glacis) s větvenou strukturou, vstupy jsou z kryté chodby (střelecké galerie) kontreskarpy. Dochovány jsou některé úseky zděné kryté chodby (střelecké galerie) a na ně navazující naslouchací a minové chodby. Dosud byly přesně identifikovány 2 dochované úseky kryté chodby (střelecké galerie) kontreskarpy před ravelinem č. 29 (minové chodby 32 - 38) a ravelinem č. 30 (minové chodby 54 - 72) i s navazujícími minovými chodbami, včetně naslouchacích komor, prachárnami a výstupy do kontreskarpy. Rovněž bylo dokumentováno několik výlezů na povrch a do budov, zřízené mezi lety 1944 a 1945 pro účely využití podzemních prostor jako protiletecké kryty.