mohylové pohřebiště

Mohylník je v současnosti porostlý hustým porostem mladých smrků. Jednotlivé mohylové náspy jsou tedy obtížně přístupné i rozeznatelné. Většina z mohyl nenese známky narušení, výjimkou jsou mohyly č. 5 a 6, při okrajích pohřebiště, na nichž jsou zjevné pozůstatky rozsáhlých vrcholových vkopů. Průměr mohyl na pohřebišti se pohybuje kolem deseti metrů, maxima dosahuje mohyla č. 5 s průměrem 13 metrů. Výška mohyl je díky jejich dobrému stavu zachovalosti poměrně značná, až 80 cm. Archeologické výzkumy a nálezy Výzkumy na zdejším mohylníku prováděl ve dvacátých letech minulého století četnický strážmistr J. Burian. Některé z nálezů, umožňujících datovat mohylník do poměrně širokého časového rozmezí (střední doba bronzová – doba laténská), se dostaly do muzea v Bechyni. Uložení nálezů Muzeum Bechyně inv. č. 2456, 2492, 2452.