mohylové pohřebiště

Mohylové pohřebiště střední velikosti sestávající z asi šesti až sedmi mohyl uspořádaných za sebou v souvislém pásu dlouhém cca. 80 metrů. Průměr mohyl se pohybuje od 6 do 9 metrů, výška dosahuje max. 50 cm. Mohylník se nachází v nadmořské výšce 421 - 425 metrů, terén se zde mírně sklání k severovýchodu. Koryto nevelkého vodního toku (Židovy strouhy) je vzdáleno asi 370m východním směrem. Mohylník se v současnosti nachází ve vzrostlém borovém lese, mohylové náspy jsou zdáli viditelné. Mohyly jsou uspořádány v jakémsi pásu – v jeho východní části jsou značně narušené a působí spíše dojmem jakési nepravidelné terénní vlny skládající se z na sebe navazujících prstenců. Západní část mohylníku je zachována podstatně lépe, jednotlivé náspy jsou jasně zřetelné, přesto však všechny mohyly nesou stopy narušení a navíc je jedna z nich vážně porušena lesní cestou (č. 1). Archeologické výzkumy a nálezy Jednu z mohyl údajně prokopal v období první republiky učitel Broukal, přitom zde našel bronzovou jehlici. Uložení nálezů Neznámé