mohylové pohřebiště Klobásná II.

Pohřebiště leží v nadmořské výšce 465 m na temeni širokého nízkého návrší, od něhož svah mírně klesá k Z do údolí Lužnice a k V směrem k obci Zlukov. Skládá se ze 14 mohyl, z nichž většina má kruhovitý nebo mírně oválný půdorys, jejich průměr se pohybuje mezi 8 – 13 m a výška 0,8 – 1,6 m. Kromě nich se na mohylníku nachází několik menších mohyl o výšce do 0,5 m a především velká oválná mohyla ve střední části lokality. Ta má rozměry 15 x 8 m, vysoká je 1,2 m. Několik mohylových násypů je obklopeno mělkým obvodovým žlábkem, z něhož byl patrně při budování mohyly získáván materiál pro její stavbu. Hloubka těchto žlábků, které jsou v současnosti v terénu již jen málo patrné, nepřesahuje 30 cm. Osou mohylníku je 50 m dlouhá řada 4 mohyl zahrnující i výše zmíněnou oválnou mohylu, která je orientována ve směru VSV – ZJZ. Zbývající mohyly jsou rozptýleny v jejím okolí na ploše cca 0,6 ha.