Moravské divadlo

Objekt divadla je postaven na původní barokní parcele, protažené od Horního nám. do tř. Svobody s dvorní obdélnou výstavbou do dvora objektu č.p.372. Podélný objekt na parcele je stavebně rozdělen do čtyř budov. Objekt situovaný do náměstí je řadový, postaven na třech gotických parcelách, dvoupatrový, s klasicistním sedmiosým průčelím do náměstí. Podsklepen je čtyřmi trakty sklepů s dochovanými gotickými, barokními a klasicistními valenými klenbami s druhotně dostavěným vstupem z boční ul. Divadelní. Vstup do divadla je veden na hlavní osu přes obdélnou předsíň do prostorného foyer zastropeného rovným stropem, uprostřed neseného šesti čtvercovými sloupy. Po pěti schodech následuje prostorné předsálí s bočními vstupy do podkovovitého hlediště, monumentálním víceramenným nástupním schodištěm do lóží v patrech a bočními dvouramennými schodišti do dvoupodlažního sálu filharmonie v patře.Hlediště je podkovovitého tvaru s třemi patry lóží, rovným stropem, zdobeným jednoduchými štukovými římsami. Střecha nad sálem i hledištěm je sedlová, u objektu podél náměstí se štíty otočenými k sousedním objektům s kolmou sedlovou střechou nad hledištěm. Obě střechy jsou tvořeny dřevěnou kombinovanou konstrukcí krovu z roku 1830, tvořenou stojatou stolicí kombinovanou hambálkovou konstrukcí. Fasáda do ul. Divadelní je jednoduchá, hladká. Fasáda do náměstí je monumentální klasicistní z roku 1830 s úpravami z roku 1940. Je tvořena mohutným, mírně předsazeným pětiokým, horizontálně členěným rizalitem, zakončeným trojúhelníkovým tympanonem, v římsách zdobeným zubořezem a plastikou od sochaře Vojtěcha Hořínka znázorňující symboly divadla: masku tragedie, komedie, lyru, trubky a hořící pochodeň. Mezi okny na krajních osách jsou umístěny klasicistní terakotové vlysy. Přízemí je z větší části obloženo kamennými deskami s novodobými obdélnými výkladci a vstupem, zakrytým novou segmentově zaklenutou mansardou. Obdélné jeviště je umístěno uprostřed protáhlé parcely, podsklepené a zastřešené plochou střechou. Vedle něj je vystavěna podsklepená skeletová hala s plochou střechou a částečnou vestavbou. Objekt situovaný do tř. Svobody je dvoutraktový, třípatrový, podsklepený s vestavbou do mansardové střechy. Místnosti jsou plochostropé, propojeny mezi sebou podkovovitým schodištěm, umístěným v rohu zadního traktu. Objekt spojující jeviště se zadním domem je trojtraktový se středním traktem tvořícím novodobě zastřešené nádvoří prosklenou stříškou. Dům je trojpatrový, částečně podsklepený s rovnou střechou. Místnosti jsou plochostropé, fasády jednoduché hladké. Do rohu zadního traktu je vestavěno pravoúhlé, dvouramenné schodiště do pater, umístěné na kovových sloupech, prosvětlené střešním oknem. Fasáda do tř. Svobody je pětiosá, v přízemí jsou obdélná okna s nadokenními římsami a prolomenými polokruhovými nadsvětlíky. Vstup do domu je umístěn na osu fasády. Římsy jsou předsazené, na konzolkách, vytvářejících zubořez. Okna jsou zdobena profilovanými štukovými šambránami, mezi okny prvního a druhého patra jsou umístěny obdélné rámy se štukovými polobustami významných osobností: E.Vojan, A.Jirásek,H.Kvapilová, L.Janáček a postavy dětí s harfou a věncem. Okna třetího patra jsou posazena na průběžné římse. V mansardové střeše je osazena okna o třech oknech, zakončena trojúhelným štítem se štukovou plastikou čtyř tančících dětí a středního troubícího andílka. Objekt situovaný do náměstí je řadový, postaven na třech gotických parcelách, dvoupatrový, s klasicistním sedmiosým průčelím do náměstí. Podsklepen je čtyřmi trakty sklepů s dochovanými gotickými, barokními a klasicistními valenými klenbami s druhotně dostavěným vstupem z boční ul. Divadelní. Vstup do divadla je veden na hlavní osu přes obdélnou předsíň do prostorného foyer zastropeného rovným stropem, uprostřed neseného šesti čtvercovými sloupy. Po pěti schodech následuje prostorné předsálí s bočními vstupy do podkovovitého hlediště, monumentálním víceramenným nástupním schodištěm do lóží v patrech a bočními dvouramennými schodišti do dvoupodlažního sálu filharmonie v patře.Hlediště je podkovovitého tvaru s třemi patry lóží, rovným stropem, zdobeným jednoduchými štukovými římsami. Střecha nad sálem i hledištěm je sedlová, u objektu podél náměstí se štíty otočenými k sousedním objektům s kolmou sedlovou střechou nad hledištěm. Obě střechy jsou tvořeny dřevěnou kombinovanou konstrukcí krovu z roku 1830, tvořenou stojatou stolicí kombinovanou hambálkovou konstrukcí. Fasáda do ul. Divadelní je jednoduchá, hladká. Fasáda do náměstí je monumentální klasicistní z roku 1830 s úpravami z roku 1940. Je tvořena mohutným, mírně předsazeným pětiokým, horizontálně členěným rizalitem, zakončeným trojúhelníkovým tympanonem, v římsách zdobeným zubořezem a plastikou od sochaře Vojtěcha Hořínka znázorňující symboly divadla: masku tragedie, komedie, lyru, trubky a hořící pochodeň. Mezi okny na krajních osách jsou umístěny klasicistní terakotové vlysy. Přízemí je z větší části obloženo kamennými deskami s novodobými obdélnými výkladci a vstupem, zakrytým novou segmentově zaklenutou mansardou. Nad vstupem byla původně od roku 1941 umístěna kamenná moravská orlice, při obnově průčelí v 90. letech odstraněna a umístěna do lapidária Vlastivědného muzea Olomouc.