Morový sloup

a) sv. Václav b) sv. Florián c) sv. Roch d) sv. Bartoloměj e) sv. Rosalie f) sv. Petr z Alcantary g) sv. Barbora h) sv. František Xaverský i) Madona Morový sloup je vybudován z pískovce na čtvercovém půdorysu. Z plochy náměstí stoupá na všech čtyřech stranách vždy po šesti schodišťových stupních (na prvním z nich je uzavírá gotizující železné zábradlí) ke kamenné balustrádě, členěné čtyřbokými pilířky, jejichž propadlá čela zdobí akantová kartuše a ukončení římsou. Na rohových pilířcích stojí kamenné koule, na prostředních sochy světců v dramatických postojích, nesoucích své atributy – sv. František Xaverský (J), sv. Barbora (Z) a sv. Petr z Alcantary (S). Pouze na východní straně je ve střední části balustráda. Za kamennou balustrádou je z pískovcových kvádrů vyzděný vysoký hladký sokl, v rozích opatřený čtyřbokými hranoly podstavců s propadlými výplněmi na čelech stran, ukončených mocnými římsami. Na nich stojí sochy světců, podané v menším měřítku než sochy dolní - socha sv. Václava (SV nároží), socha sv. Bartoloměje (JV nároží), socha sv. Rocha (JZ nároží), socha sv. Floriána (SZ nároží). Mezi těmito podstavci je umístěn čtyřhranný sokl vlastního sloupu, ukončený římsou. V jeho východní straně je zapuštěna mramorová deska se zlaceným nápisem: Roku 1681/ nákladem Plzeňské obce/ na odvrácení morové rány / postaveno / Roku 1890 a znovu roku 1931 / dobrovolnými příspěvky / obnoveno. Pod deskou, proti vstupu, leží oděná ženská postava s lebkou (sv. Rosálie). Na soklu se tyčí vlastní čtyřhranný podstavec sloupu s propadlými výplněmi stěn, ukončený opět mocnou profilovanou římsou, nad níž už stojí vysoký, hladký sloup, ozdobený dole vztyčenými, zlaceným i akanty a nesoucí na své zlacené korintské hlavici barokní repliku Plzeňské madony, rovněž zlacenou.