Morzinský palác

Palác stojí na široké ploše a čtyřmi křídly uzavírá architektonicky řešený přední dvůr; druhý dvůr vymezují spolu s ohradní zdí dvě patrová křídla. Západně půdorysně vybíhá menší dvorní plocha. Jižně navazuje zahrada (parc. č. 66). Hl. průčelí do Nerudovy ul. je symetricky komponováno; středních pět os je risalitově vyznačeno a převýšeno podkrovním polopatrem s nízkým trojúhelným štítem a vázami. Také postranní dvě osy lehce vystupují ze hmoty stavby; završeny jsou atikou se sochami Světadílů. Charakteristické zvlněné nadokenní římsy po dvojicích střídají segmentový a trojúhelný tvar. Ve střední ose umístěn znak. Pozoruhodná je kompozice parteru středních tří os (efekt dvou bočních vjezdů /pravý je falešný/, balkon nesený dvojicí postav mouřenínů, busty znázorňující Noc a Den, aj.). Přízemní křídlo, které odděluje zadní dvůr, doplňují po stranách průjezdu symetricky umístěné arkády. Po stranách vjezdu do zadního dvora jsou dvě niky s kašnami. V nikách jsou umístěny sochy, vlevo mužská postava s kyjem (Herkules?), vpravo tři putti. Zadní dvůr lemují hospodářská křídla, zčásti novodobě upravená. Zahrada (parc. č. 66) je z jihu ohraničena zdí. /podle: UPP-Malá Strana, ed. P. Vlček, Academia, Praha 1999/