most

Dodnes funkční kamenný mostek vedoucí přes Arnoltický potok se nachází po pravé straně silnice směřující do Habartic, před domem čp. 60. Mostek byl zbudován před rokem 1652. Dvojice valeně zaklenutých oblouků je vyzděna z nepravidelně otesaných žulových kvádrů. Na návodní i povodni straně zesiluje střední pilíř mostku mírně okoseny břit. Na ten navazuje nakoso posazeny sokl zakončeny jednoduše profilovanou římsou. Mostovku zpevněnou nepravidelnou kamennou dlažbou lemuje parapet z žulových kvádrů.