most

Kamenný most z pískovcových štuků s jedním obloukem ztuženým čtyřmi pilíři, po obou stranách mostu volně přecházejícími do nízkých opěrných zdí. Okraje mostu tvoří nízké zábradlí sestavené z jedné řady pískovcových štuků, které jsou kryté pískovcovými deskami. Těleso mostu je zanesené půdními nánosy až po okraj nízkého zábradlí, což znemožňuje zjištění přítomnosti zpevněné mostovky. Na západní straně je ve středu oblouku na klenáku tesán letopočet R (Renoviert) 1933. Cca 10 metrů po proudu vodoteče se nacházejí zbytky nízké opěrné zdi z pískovcových štuků.