most

Konstrukčně jednoduchý most přes říčku Bystrá je zaklenut jedním půlkruhovým obloukem. Je vyzděn z hrubě otesaných nepravidelných pískovcových kvádrů, po obou stranách mostovky je soudobé současné dřevěné zábradlí.