most

Most se nachází na Vavřineckém potoce, jihovýchodně od vsi Toušice. Kamenný most o pěti valených obloucích byl zapojený do hráze dnes již zaniklého rybníka na Vavřineckém potoce. Poměrně vysoký most je postaven z kamenného lomového zdiva. Potok dnes protéká pouze pod dvěma oblouky. Na návodní straně jsou pilíře zesíleny opěráky, které sloužily jako ledolamy. Na most navazují zbytky zdiva opěrných zdí. Předmětem ochrany je most.