most

Kamenný jednoobloukový most překlenující městkou strúhu před severním průčelím kostela, ze západu přistavěný k městské hradbě, do níž se propisuje jako pas a trojice drobvných klenutých propustků. Most je vyzděný z režného lomového kamene, oblouk je armovaný kvádry s okosenou hranou. Tvoří komunikaci vedoucí ke vstupnímu portálu. Část mostovky se od kostela mírně svažuje a je dlážděna pískovcovými deskami, část k ulici tvoří široké schodiště s kamennými stupni. Zábradlí je plné, kamenné, v šikmé části s reliéfními plaménkovými kružbami, kdežto v rovné částis reliéfními balustrami z r.1764. Obojí má sokl ve tavru okapnice a výžlabkovou profilovanou římsu. Na konci mostu, vlevop před vstupem do kostela je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého ( kopie barokní sochy odjinud, doplněk asi z 50. let 20. století). Hradba, ke které byl most přiložen, je nyní ukončena ve výši jeho zábradlí a kryta pískovcovými deskami, u zdi kostela přechází v dvojstupňový opěrák.