most

Kamenný most stojí jihovýchodně od místní části Nové Úpořiny, překlenuje řeku Bílinu. Skládá se ze tří oblouků nestejného rozponu. Ten severozápadní stojí na souši, dva prostřední nad vodou. Uprostřed koryta je na betonovém podstavci jeden z pilířů. Pilíře na návodní straně jsou opatřeny hrotem. Most je postaven z lomového kamene na silnou vrstvu malty. V nedávné době byl rekonstruován a je opatřen novodobou mostovkou s betonovými okraji, svodidly a novodobým kovovým zábradlím s modrou povrchovou úpravou.