most se sochami

Pískovcový most s bohatou sochařskou výzdobou se nachází v rámci místní komunikace směřující od zámku k bývalému kapucínskému konventu s kostelem Ran sv. Františka Serafinského v Zákupech (Reichstadt). Jednoobloukový most umně složený z pečlivě opracovaných pískovcových kvádrů byl postaven roku 1713. Tento letopočet obsahuje na své čelní stěně klenák mostního oblouku při pravé straně mostu ve směru k bývalému konventu. Po obou stranách vozovky se nalézají nevysoké parapetní zídky složené z pečlivě vyskládaných kvádrů ukončených plochými profilovanými pískovcovými deskami. Levá parapetní zídka mostu (ve směru k bývalému konventu) je v současnosti zcela zarostlá předsazeným živým plotem. Konce a středy mostu a parapetních zídek osazují vždy trojice hranolových fundamentů (celkem šest) s dekorativními plastickými rámy v rozích konkávně skrojenými a pečlivě kamenicky opracovanými. Ty slouží jako základny pro podstavce šestice soch zdobících most. Sochy představují v protějškových dvojicích (nejprve na levé a posléze pravé straně mostu): sv. Blažeje a sv. Valentina, uprostřed sv. Prokopa a sv. Walburgu a nakonec sv. Kosmu a sv. Damiána (dochován pouze podstavec). Dvojice sv. Prokopa a sv. Walburgy mají oproti ostatním čtyřem sochám zvýrazněné, vyšší a bohatěji zdobené podstavce.