most se sochou sv. Jana Nepomuckého

Jednoobloukový most je postaven z lomového kamene. Nahoře obložen kamennými deskami. Ve středu mostu stojí čtyřboký sokl, na kterém původně stávala socha sv. Jana Nepomuckého. Na podstavci ze tří stran reliéfy s výjevy ze života sv. Jana Nepomuckého. Z čelní strany: shození z mostu, vpravo pouť sv. Jana Nepomuckého do Staré Boleslavi, při které se mu zjevila Panna Marie. Vlevo sv. Jan Nepomucký s královnou Žofií u zpovědi pod reliéfem nápis: Renovirt von Anton Habenicht/Nro.10.1896 Vzadu v kartuši německý nápis: “Zum Lobe Der/Heiligen Dreyfal-/tigkeit u. zu vermeh-/rung der Ehr des/ H. Iohanes Nepom./ hat Diese Statue/lassen aufrichten/ Johann Joseph. Ant.:/ Pietsch, der Zeit gerichts/halter all da!” Vpředu pod reliéfem v kartuši nápis: “S. IOANNIS NEPO: /ORA PRO NOBIS”. Na starších fotografiích patrný středový klenák na mostě s datací: 1832.