most se sochou sv. Jana Nepomuckého

Pískovcový jednoobloukový silniční most se sochou sv. Jana Nepomuckého se nalézá v rámci komunikace směřující z Jezvé (Neustadtl) do nedaleké Horní Police. 1. Most zaklenutý plným obloukem překonávající Valteřický potok byl postaven z pískovcových kvádrů pravděpodobně během druhé poloviny 18. století. Parapetní zídky jsou vyzděny z pravidelných kvádrů a jejich horní část -madlo- je ze stran okosena. Vozovka je tvořena souvislou vrstvou asfaltu, pouze po krajích podél parapetů jsou pruhy vyzděné z drobnějších kostek. Uprostřed levého parapetu (pokud směřujeme cestou z centra Jezvé do Horní Police) se nalézá hranolový podstavec, jehož spodní část má jednoduchý kubický tvar. Na této části spočívá profilovaný sokl (s oblounem a výžlabkem), který nese sochu na mostech častého světce s nevelkou postavičkou andílka. 2. Sv. Jan Nepomucký s doprovodným andílkem je zobrazen v obvyklém kanovnickém odění, s biretem na hlavě. Stojí v kontrapostu s volnou levou nohou. Detaily oděvu jsou pečlivě a realisticky pojednány. Světec v náručí drží kříž s korpusem Krista a nápisovou deskou. Tvář sv. Jana je lemována vlnitými prameny delších vlasů a kratším vousem. Nad hlavou světce je kovová pozlacená svatozář, původně opatřená pěti hvězdami (v současnosti chybí). U světcovy pravé nohy se lze setkat s figurou andílka. Ten před sebou svoji pravicí přidržuje zámek trojúhelného tvaru a levicí si klade prst na ústa, což je výmluvné gesto odkazující na světcovu mlčenlivost.