most se sousoším sv. Víta, sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava

Most byl postaven na staré cestě spojující město Děčín a brod přes řeku Labe na podmokelský břeh. Překračuje říčku Ploučnici. V současnosti je poněkud zastíněn novým děčínským mostem přes Labe i Ploučnici z 2. pol. 20. stol., se kterým je rovnoběžný. Most ústí svým severovýchodním předpolím do dopravně důležité kruhové křižovatky, pouze však jako pěší chodník resp. cyklostezka, která se v ostrém úhlu vrací zpět ke břehu Ploučnice. Vjezdu vozidel na most brání dva kamenné pilířky. Jihozápadní předmostí tvoří relativně klidová zóna travnatých ploch za blokem garáží. Sousoší je umístěno blíže k severovýchodní části mostu, již na pravém břehu Ploučnice. Stojí na protivodní straně mostu nad čtvercovým rozšířením hrotu středního pilíře mezi druhým a třetím z celkových čtyř oblouků. Hlavní vzdutí nivelety mostu je však nad prvním obloukem od jihozápadu, kudy prochází koryto vodního toku.