mostek

Mostek se nachází před vstupním zámeckým průčelím, překlenuje bývalý vodní příkop. Umožňuje pěší přístup do zámku. Jednooblouková stavba z kvádrového pískovcového zdiva se skládá ze severního předpolí tvořeného předloženým tříramenným schodištěm, krytým od nádvoří paravánovou parapetní stěnou podesty. Dále z vlastního mostu s kamenným plnostěnným parapetním zábradlím. Na druhém konci pak jižním dvojúrovňovým předpolím, podestami bočního a hlavního vstupu. Objekt je vyskládán z pískovcových štuků pojených patrně maltou, nehluboce vyspárovanou. Vyklenutí oblouku je na bocích lemováno dvěma řadami kvádrů, jinak jsou kvádry zděné a vázané v horizontálních šichtách. Zdivo boků mostu plynule přechází v parapetní zdi zakončené zaoblením koruny. Úroveň pochozí plochy prozrazují pískovcové chrliče, které odvodňují dlážděný kryt svršku mostku. Jsou umístěny symetricky při krajích po dvou z každé strany. Jde o vysunuté kvádry se žlábkem, podložené méně vysunutým kvádrem druhým, jako krakorcem. Nástupní schodiště je komponováno osově symetricky, ve vazbě na mostek resp. hlavní osu zámku. Dvě čtyřstupňová spodní ramena s nástupem z boků se sbíhají na podestě, společné pětistupňové rameno překonává převýšení na úroveň mostu a vedlejšího vstupu. Paravánová zeď podesty je ze strany nádvoří mírně kónická. Vnitřní stranu schodiště zabezpečují kovová tyčová zábradlí, jedno ze čtyř již chybí. Jižní předpolí umožňuje vstup do vedlejšího vchodu ze shodné úrovně svršku mostu, a též z o tři stupně zvýšené úrovně podesty do hlavního vchodu do zámku, akcentovaného kamenným sedátkovým portálem.