mostek severní

Kamenný klenutý mostek je komunikaci místního významu a překlenuje tok Svinenského potoka na severním okraji osady Pěčín. Masivní kamenný jednoobloukový most s horní mostovkou překlenuje Svinenský potok ve směru VJV – ZSZ na severozápadní straně Pěčína. Most nemá parapetní zídky ani náběhy. Rozpjetí klenby je cca 3,5 – 4 m, šířka mostu cca 3,5 m. Průběh mostovky je rovný. Most není omítaný, je vyzděný z lomového kamene, kameny tvořící segmentový oblouk klenby jsou přitesané. Celá konstrukce je subtilní, v místě nejvyššího vzepjetí klenby je původní konstrukce mostu tvořená prakticky jen klenebním obloukem tvořeným jednou vrstvou kamenných klenáků o síle max. 40 cm. Cesta na mostě je rovná, se štěrkovým povrchem. Celkový stavebně technický stav mostu je zanedbaný a vyžaduje opravu. Malta mezi jednotlivými kameny je při vnějším líci vymletá. Ve spodním líci klenby patrný otvor po vypadlém klenáku.