mřížový plot

Mřížový plot tvoří pole, připojená k válcovým sloupkům. Svislé pruty jsou nahoře zakončené ozdobným motivem ze srdčitých a zprohýbaných motivů, vrchol prutu je vytažený do špičky. V dolní části polí je počet prutů větší a to tak, že mezi dvěma sousedními pruty je přidán prut další, sahající do zhruba dvou třetin výšky prutů vyšších. Každé mřížové pole zpevňují tři vodorovné příčle. Menší část plotu spočívá na podezdívce, větší část pak přímo na terénu.