muzeum

Monumentální stavba v dominantní poloze na městském nábřeží. izolovaný dvoupatrový objekt se střední třípatrovou částí ukončenou kupolí. zděná stavba, na fasádách použita kombinace režného zdiva a omítek, dispozičně a konstrukčně dvou a trojtrakt. symetrická střední část s hlavním vchodem je výrazně členěna postranními stupňovitými pilíři a předstupujícími přízemními rizality, na kterých jsou umístěny alegorické sochy (Historie - staré pevnostní město Hradec Králové a Průmysl s alegorií Hradce - nové město Hradec Králové, dříve též považovány za Umění a Průmysl). Postranní části stavby jsou asymetrické.