muzeum

Monumentální stavba v dominantní poloze na městském nábřeží. Izolovaný dvoupatrový objekt se střední třípatrovou částí ukončenou kupolí. Vstup umožněn dvojící ramp se zídkami a lampami, do vlastní budovy vede monumentální schodiště. Mezi rampami sevřen bazén kašny. Stavba zděná, na fasádách použita kombinace režného zdiva a omítek, dispozičně a konstrukčně dvou a trojtrakt. Symetrická střední část s hlavním vchodem je výrazně členěna postranními stupňovitými pilíři s předstupujícími přízemními rizality, na kterých jsou umístěny alegorické sochy Umění a Průmyslu. Postranní části stavby jsou asymetrické. Předpolí muzea je architektonizováno obloukovým předjezdem a kašnou na ose vstupu. Stavba je celá podsklepená, v pravé (jižní) části v uličním traktu umístěno lapidárium, ve dvorním pomocné místnosti. Okna původně jednoduchá.