muzeum

Nárožní jednopatrová budova, kratší průčelí 4 osy, 1. osa zprava vstupní dveře. Kolem celé budovy obíhá kamenný sokl. V přízemí i v patře pásová rustika, na rozích bosáž. Po celé délce domu obíhá profilovaná kordonová římsa, nahoře profilovaná korunní římsa. Do Šaffovy ul. v přízemí 17 os, v 1. patře 19 os. Druhá osa zprava vchod, 8 - 10. osa okna půlkruhově zaklenutá se světlíkem, jinak členění fasády stejné, jen nad okny v 1. patře v 1. - 7. ose a 13. - 19. ose profilovaná nadokenní římsa. 8. - 12. osa mírný rizalit od přízemí po střechu. Okna 6-ti tabulková, kolem štukové profilované šambrány, pod okny štuková profilovaná římsa na konzolách. Sedlová střecha - černý "eternit", hřeben rovnoběžný s ulicí. Do nádvoří 9 - 10 os, průčelí bez ozdob. V přízemí za vstupem dlouhá chodba s mírně segmentovou klenbou, schodiště rovněž se segmentovou klenbou, na podestě dvě pole placek. V přízemí v nároží bývalé divadlo (hlediště i jeviště plochostropé), za ním místnost s třemi plackami. Další tři místnosti s dvěmi poli placek. Další místnost s plochou valenou klenbou je chodba bývalého hlavního vstupu. Poslední dvě místnosti (v sousedství s čp. 111) bývalý byt s plackovými klenbami. valenou klenbou je chodba bývalého hlavního vstupu. Poslední dvě místnosti (v sousedství s čp. 111) bývalý byt s plackovými klenbami. 1. patro plochostropé s chodbou a bývalými třídami (půdorys odpovídá přízemí). (autor popisu: V. Paukrt)