muzeum - bývalá střelnice

Volně stojící jednopatrová stavba bývalé městské střelnice, krytá valbovou střechou. Asymetricky umístěný vstupní portál má segmentový záklenek, obdélná okna prvního patra vložena do hladkých rámů, sahajících až ke kordonové římse.