muzeum městské (původně Wenkeův obchodní dům)

Dvoupatrový jednotraktový dům na hloubkové parcele v řadové zástavbě. Dvorní křídlo půdorysně zúžené. Uliční východní průčelí tvoří zavěšená ocelová konstrukce vyplněná sklem. Pásové okno v 1. patře dokonale řeší prosvětlení interiéru nad výkladními skříněmi v přízemí. Hlavní prostor přízemí tvoří jedinečně řešený obchodní sál v přední části s malovanou výzdobou stropu, s bohatým moderním lustrem a funkčním výtahem z doby výstavby. Uliční průčelí vodorovně rozděleno do tří částí, vymezených ze stran štítovou zdí s obkladačkami. Přízemí trojosé s postranními výkladci a vstupem uprostřed. Postranní části tvořeny jednotabulovým výkladem, předsazenou před sokl s obkladem (původně se sklobetonovými okénky). Nad každým výkladcem sklobetonové výplně, rozdělené do čtyř polí. Nad nimi pás stropní konstrukce, přerušený markýzou nad vstupem. Vstup zvýšený s trojicí žulových schodišťových stupňů, ze stran zúžených o okénka sklepa se sklobetonovými výplněmi. Vlastní vstup zapuštěný s dřevěnými prosklenými stěnami a středovým vstupem. Pod prosklenou markýzou s pultovou střechou se skrývají čtyři prosklená čočkovitá osvětlovací tělesa. Zcela prosklené průčelí prvého patra je rozděleno na tři části, dále dělené na 4x3 skleněné čtvercové plochy. Nad prosklením opět hladká plocha stropní konstrukce, nahoře ukončená řimskou na zubořezu. Druhé patro lodžiově ustoupené, mírně ustupují i štítové stěny. V prvním plánu nízké kovové zábradlí o dvanácti polích. Čelní stěna zúžena z boků krátkými stěnami a pod vysokým překladem rozdělena deseti kanelovanými sloupy na devět okenních ploch, rozdělených podružnými rámy na 2x11 prosklených polí, v e střední ose vloženy dveře. Na překladu plastický nápis Městské muzeum. Podhled předstupující střechy rozdělen do tabulí. Dvorní severní průčelí je složeno z vyšší východní a nižší západní partie. vše hladce omítáno, okna kovová se subtilním členěním. Vyšší část je vyplněna trojicemi obdélných okenních os schodiště, oddělených subtilními pilířky, vrcholících nad stříškou termálním oknem. V suterénu omítaná plocha s neomítaným středem, krytým stříškou. V podestě přízemí nyní jen dvě okenní osy (5x8 tabulí vytvářejících 3x2 čtvercová pole dále čtvrcená), východní zazděna v líci. Na podestě 1. patra vysoká okna, dělená na 5x11 tabulí (2x4 pole), na podestě 2. patra nižší okna (5x3 tabule). Termální okno děleno na 20x14 tabulí. Při jihozápadním okraji se nachází dráha pro závaží výtahu - kvádr s kolem kladky. Východní část severního průčelí s vodorovným členěním (oddělení soklu, zdobný pás pod parapetní římsou oken patra). V suterénu trojice velkých pravoúhlých oken, částečně zmenšených zazděním s bezpečnostními mřížemi. V přízemí trojice velkých obdélných oken členěných do 6x10 polí s otevíratelnými větráky v horní části krajních oken. Štukový mělký pás v horní části s kruhovými terči na trojúhelných zavěsech. V patře pět čtvercových oken oddělených velmi subtilními sloupky. Okna dělena na 6x3 obdélné tabule. Nad silně vytaženou velmi subtilni hlavní římsu vystupuje subtilní kovové zábradlí o šesti polích s ondřejskými kříži ztužení. Západní průčelí zadního křídla hladce omítané, bez otvorů. Západní průčelí hlavní části ve dvou rovinách - nad terasou a úzkým úsekem na jižní straně. Nad terasou po stranách na severu trojdílné okno (u schodiště), na jihu prosklené dveře. Jižní část jednoosá se čtyřmi rozměrnými obdélnými okny, členěnými na 6x8 tabulí. Jižní průčelí v obrysu dělené na vyšší východní část a nižší západní část. Obě bez otvorů, hladce omítnuty. Jižní část je ukončena zděnou omítanou atikou s motivem pilířků a masivních výplní ležatými ondřejskými kříži. Střecha nad zadní částí upravena jako terasa. Obě střechy kryty povlakovými krytinami. Na západní části hlavní střechy na jihu dva cihelné pilířky, lehce vystupující nad nizounkou obvodovou atiku, na severní straně nízká nástavba nad výtahem.