muzeum v přírodě Vysočina

Jedná se o jednoduchou dlouhou podélnou stavbu dřevěné konstrukce, ze tří stran otevřenou, se zadní bedněnou stěnou. Střecha je pultová, krytá lepenkou, podpírá ji na otevřené straně mohutný dělený průvlak, nesený sloupky se vzpěrami umístěné v nároží a uprostřed. Uprostřed stavby při zadní stěně je pohoné zařízení s transmisemi, v podélné ose se pohybuje vozík na kládu a k němu kolmo list pily, který je v rámu umístěn vodorovně. Původně poháněna vodním kolem, od roku 1934 pohon obstarávala turbína, nyní je pila poháněna elektromotorem. Obsluha chodí po dřevěné zvýšené lávce podél otevřené strany stavby.