mýtný domek

Drobný řadový dům se nachází u hlavní křižovatky pod starým městem Krupka, 25 metrů severně přes ulici od budovy školy, katastrálně již spadá pod Vrchoslav. Do křižovatky se obrací východním průčelím, od vozovky je oddělen chodníkem za betonovou obrubníkovou palisádou. Mírně, přibližně o metr, vystupuje z uliční řady. Západní dvorní průčelí domu je obrácené do svahu, na jehož vrcholu je vystavěna výletní restaurace Vilémova výšina. Je prvním číslovaným domem Teplické ulice, která směřuje k jihu až ke zřícenině kostela sv. Prokopa. Terén ulice se svažuje k jihu. Dům je přízemní, obdélný, s jižní lichoběžnou stranou, na přibližně čtvercové drobné parcele. Střechu má mansardovou s hřebenem rovnoběžným s přilehlou Husitskou resp. Teplickou ulicí. Fasáda je hladká, omítaná, ve starorůžové masové barvě, s bílými šambránami a římsou, sokl je opatřen šedým marmoritem. Střecha je kryta vláknocementovými šablonami nakoso, s vodorovnými lemy. Barva krytiny je šedá, se zbytky červeného nátěru. První etáž východní strany střechy nad průčelím prostupují tři zděné pultové vikýře, bíle omítané. Za hřebenem vystupuje z roviny střechy blíže k severnímu štítu komín, hladce omítaná hlava má rovněž bílý nátěr. Průčelí obrácené do křižovatky má prosté vodorovné členění na novodobý sokl a původní profilovanou podokapní římsu. Průčelí je tříosé, fasáda je v přízemí otevřena zleva dvěma okny a dveřním otvorem v rytmu 2-1. V osách průčelí jsou umístěny tři okenní vikýře v mansardě. Okna v přízemí mají třístranné šambrány pouze barvou odlišené. Výrazným prvkem fasády je pravoúhlý kamenný vstupní portál resp. ostění, v horní partii s bočními uchy, lemovaný páskou. Okna jsou dřevěná, dělená do T, ve vikýřích nedělená. Vstupní dveře jsou dřevěné, novodobé, dělené na patnáct kazet po trojicích.